5 nóiméad le iriseoir Peader Ó Caomhánaigh

17.03.17 Peader Ó Caomhánaigh

San agallamh seo, labhraímid leis an craoltóir Peadar Ó Caomhánaigh.

Cad iad do róil sna meáin faoi láthair? 

Is craoltóir mé le Raidió na Life, agus is colúnaí agus tráchtaire ócáideach mé le MeonEile, Nós, Newstalk, The Journal agus roinnt eile.

An raibh tú i gcónaí ag iarraidh a bheith i d’iriseoir? Cén fáth ar bheartaigh tú a bheith mar iriseoir?

Bhí mé i gcónaí bainteach leis na meáin, ó thosaigh mé ag obair leis an nuachtán scoile i rang a ceathair. Nuair a thosaigh mé mar leas-eagarthóir ar an iris ollscoile i Má Nuad, bhí mé dírithe ar fanacht leis na meáin chumarsáide.

Cé chomh fada agus atá tú ag obair mar iriseoir? Nuair a thosaigh tú sna meáin, an raibh eisleamáir ar bith agat? 

Táim ag obair go lánaimseartha in earnáil na cumarsáide, le cumann carthanachta, agus ag déanamh píosaí fanacha leis na meáin le os cionn 10 mbliain anuas. Breathnaím suas fós chuig roinnt mhaith daoine, ina measc Cathal MacCoille, Harry McGee, Sharon Ní Bheoláin agus roinnt eile a úsáideann a gcuid Ghaeilge nuair is féidir leo.

Cad é an rud is fearr leat faoin bpost atá agat?

Is aoibhinn liom bheith bainteach leis an dream atá ag obair i Raidió na Life. Is paróiste leathan muid. Tá gach uile chineál duine ag cur fúthú ar an stáisiún,

Cad é an chuid is deacra faoin bpost atá agat? Cén dúshlán is mó a bhí romhat i do ghairm féin go dtí seo? 

An cuid is deacra, le bheith ionraic, ná teacht ar urlabhraithe agus saineolaithe le Gaeilge acu. Ó am go chéile bíonn ort scéal a fhágaint ar leataobh mar níl duine agat le caint air

Cad é an rud is fearr leat faoi a bheith ag obair trí mheán na Gaeilge?

Is earnáil bheag í earnáil na Gaeilge. Mar sin, cé gur stáisiún beag muid, táimid in iomaíocht le cláracha náisiúnta. Bíonn an caighdeán céanna uainn, agus sroicheann muid don chuid is mó é.

Cad é an dúshlán is mó a bheidh roimh an iriseoireacht amach anseo?

Níl daoine fíorshásta íocaint as iriseoireacht mhaith. Mar sin, tá na meáin traidisiúnta ag dul i dtreo an gliog-ghríosadh, nó clickbait. Caithfidh muid tacú leis na nuachtáin is fearr linn chun go mairfidh siad.

Cén comhairle a thabharfá do dhuine éigin atá ag iarraidh smaoineamh a chur i láthair na meáin? 

Smaoinigh i gcónaí ar dhá rud: cad í an teachtaireacht, agus cé hiad an lucht féachana? Má tá amhras ort faoi cheachtar acu siúd, téigh ar ais go dtí do smaoineamh agus déan machnamh arís air.

Cén post sna meáin ar mhaith leat a bheith agat amach anseo? An bhfuil sé mar aidhm duit i do ghairm? 

Ba bhreá liom bheith ag obair go lánaimseartha mar chraoltóir ar an raidió trí mheán na Gaeilge, ach tá a fhios agam gur earnáil fíorbheag atá i gceist, agus beidh orm leanúint orm ag déanamh píosaí eile in earnálacha éagsúla chun tacú le mo dhúil sna meáin Ghaeilge.

Ar deireadh, cén comhairle a thabharfá do dhuine éigin atá ag iarraidh tosú amach sna meáin? 

Bí ag foghlaim i gcónaí. Faigh eolas ón méid is mó foinsí gur féidir leat. Ná glac le haon rud ar an ndromchla amháin, agus ná déan dearmad is fearr bheith ceart ná bheith ar dtús!

Media HQ users get access to the contact details of over 8,000 journalists, as well as all the latest media changes and updates.